W jaki sposób pielęgnować grzyby oraz co to jest grokwit?
Hodowla grzybów to proces hodowli i uprawy grzybów do celów spożywczych, leczniczych bądź przemysłowych. Proces ten niesie selekcję i hybrydyzację przeróżnych szczepów grzybów w celu uzyskania pożądanych cech, takich jak zwiększona wydajność, odporność na choroby oraz lepszy smak czy praktyczne właściwości – https://goldenteacher.pl/. Uprawa grzybów odbywa się przeważnie w nadzorowanym środowisku, takim jak cieplarnia lub ewentualnie laboratorium, a proces hodowlany rozpoczyna się od selekcji szczepów rodzicielskich. Szczepy te są w następnej kolejności zapylane krzyżowo w celu uformowania potomstwa z kombinacją pożądanych cech obojga rodziców. Przychówek jest w następnej kolejności poddawane badaniom przesiewowym oraz oceniane w celu określenia, które mają pożądane cechy, a najlepsze osobniki są wybierane do dalszej hodowli. Hodowla pieczarek ma długą historię i była stosowana do poprawy wydajności, jakości i wartości odżywczej grzybów. Na przykład hodowla została wykorzystana do zwiększenia rozmiaru grzybów guzikowych, poprawy smaku grzybów shiitake i do opracowania szczepów, jakie są z większym natężeniem odporne na choroby oraz szkodniki.

Categories: Handel

Comments are closed.